ust-foto.jpg
Ana Sayfa Hakkımda Çalışma Alanı Makaleler Hasta Yardım Rehberleri Sanat Çalışmaları İletişim

Psikiyatri - Psikoloji - PsikoterapiPsikiyatri ve Psikoloji

IMG_20130924_172248.jpg

Gençler İçin Özgüven Geliştirme Kitabı. Mart  2015'te Renas Yayınlarından çıktı. DOST ve D&R kitabevlerinden isteyiniz

Çeviri editörleri Dr. Runa İDİL Uslu, Dr. Selçuk Aslan.  

http://www.thinkconfidentbeconfident.com/book.shtml

Gençler sıklıkla kendilerini sorgulama ve sonuçta kötü hissetme, ardından kendilerine ben kötüyüm, beceriksizim, işe yaramıyorum deme eğilimindedir. Bu kitapta sözü edilen kendinden kuşku yolu ile anlatılan işte bu olumsuz sorgulama durumudur. Genç bir ruh bu durumlarla baş edebilmek için özgüvenini adım adım geliştirmek ve beslemek zorundadır, bunu sağlayamadığında depresyon ve anksiyete sorunları ortaya çıkmaktadır. Bu kitapta endişe ve depresyonla baş etme yanı sıra dikkat eksikliği, hiperaktivite, sosyal kaygı, sınav kaygısı ve yeme sorunlarına kadar uzanan sorunlu durum örnekleri üzerinde durularak çıkış yolları tartışılmıştır.

Bilişsel davranışçı terapi ruhsal sorunlarla baş etmede etkinliği kanıtlanmış ve bugün psikiyatri ve klinik psikolojide yaygın olarak kullanılan bir terapi yöntemidir. Bu yöntemde yaşanan zorlu olayların bize verdiği sıkıntı ve acıların olaylara bakış açımızla ilişkili olduğu esas alınır. Kişilerin zorluklarla baş etmek ve yaşamlarını sürdürmek için geliştirdiği stratejiler vardır, bu stratejiler işlevsiz ve uyum bozucu olduğunda erteleme, kaçınma, kendini aşırı sorgulama gibi sonuçlar doğurmaktadır. Bu davranışsal stratejiler de depresyon ve anksiyete bozukluklarının en önemli etkenleridir. Gençlerde özgüven geliştirme kitabının ülkemiz gençlerine özgüvenlerini geliştirme için bir rehber olacağına inanıyoruz. Bu kitap gençlere yönelik olarak hazırlanmıştır, ancak erişkinlerin de kendileri için çıkarabileceği yararlı sonuçlar vardır.

Bu kitap ben dilinde gençlere doğrudan hitap ederek hazırlanmıştır. Çeviride de bu noktaya özen gösterdik, isimler ülkemizde sık kullanılan isimlerden seçildi. Özgüven kitabı gençlerle çalışan psikolojik danışman ve rehberlik öğretmenlerine, gençlerle çalışan klinik psikologlara ve psikiyatristlere de yardımcı olabilecek bir kaynaktır.   Gençlik evresi kişinin kimliğini bulduğu ve bireyleştiği bir dönemdir. Evinde bir genç büyüyen tüm anne ve babalara bu kitabı edinmeleri ve içinde özenle hazırlanmış örnekleri okuyarak benzer durumlarda yeni kimlik geliştiren bireye nasıl yaklaşacakları konusunda bilgilenmeleri öneririz.  

Prof. Dr. Selçuk Aslan

Kaygı bozuklukları tedavisi ve Fobiler - Korkular hakkında bilgilenmek ve tedavi yollarını öğrenmek için aşağıdaki yazıları inceleyebilirsiniz.   

Anksiyete Bozuklukları hakkında bilgi için

Dikkat eksikligi ve hiperaktivite hakkında bilgi için

Depresyon ve bipolar bozukluk hakkında bilgi için 

Panik atakla baş etmek için 

Uçakla seyahat korkusu bilgi için

Cinsel Sorunlar icin randevu alabilirsiniz

Randevu için: 0312 4682288 KARUM A BLOK 4. KAT-  TUNALI - ANKARA

    Cinsel ilişkiden korku ve kaçınma

     Vajinismus

    Cinsel isteksizlik

    Orgazm olmama

     Erken bosalma 

Wikipedia.TR 

Psikiyatri, insanların duygu, düşünce ve davranışlarındaki bozuklukları tanımlayarak, psikoterapi ve ilaç tedavisi ile tedavi ederek insanlara yardım eden bir tıp disiplinidir. Psikiyatristler, öncelikle tıp doktorudur. Tıp doktorluğu sonrasında 4-5 yıl süren klinik eğitim ve tez çalışması sonrasına uzman olamaya hak kazanırlar. Psikiyatri ruhsal bozuklukların tanısı, tedavisi ve rehabilitasyonu üzerinde çalışır. Bunlar zihinsel, davranışsal, algısal ve sosyal bozuklukları içerir. "Psikiyatri" terimi ilk defa 1808 yılında alman psikiyatrist Johann Christian Reil tarafından kullanılmıştır. Kelime anlamı ise tıbbi ruhsal tedavidir. Psikiyatri alanı ile ilgilenen doktorlara psikiyatrist denir. Yaklaşık 1850 yılından beri Psikiyatri Avrupa ve ABD de ayrı bir tıp alanı olarak çalışmaktadır.

 

Psikiyatristler doktor-hasta ilişkisinde uzmanlaşmış ve psikoterapinin farklı yollarla kullanımı ile diğer tedavi edici iletişim teknikleri üzerine eğitim almışlardır. Psikiyatristler ayrıca psikologlardan aldıkları tıbbi ve psikofarmakloji ilaç eğitimleriyle ayrılırlar. Tüm diğer tıp alanları için gerektiği gibi, temel tıp eğitimi aldıktan sonra Psikiyatri dalını seçerler. Psikyatristler, hastalarını klinik yönetebilir, laboratuvar testleri yaptırabilir, psikoterapi ve ilaç tedavisi uygulayabilir ve diğer psikiyatrik incelemelerden geçirebilirler. klinik psikologlarla işbirliğ içinde ayaktan ve yataklı servsilerde çalışırlar.

 

Psikoloji nedir?

 

Modern psikoloji günümüzde, davranışı ve davranışın altında yatan süreçleri bilimsel olarak inceleyen çalışma alanı olarak tanımlanır. Bilişsel süreçleri doğrudan gözleme olanağı yoktur; organizmanın davranışları gözlenerek ya da nörolojik bulgular kullanılarak onların varlığı saptanır. İnsanın, bir canlı olarak çevresine uyum sağlamak ve kendi içinde de dengeli bir gelişme eğilimi vardır. Psikoloji de elde ettiği ilkeleri, yasaları yine insana uygulayarak onun davranışlarını açıklamayla çalısır, önceden kestirmeye çalışır. Böylece, insana bu gelişim ve uyum sürecinde yardımcı olabilir.

 

Günümüzde psikoloji heyacan, bellek, düşünme, öğrenme konularında elde edilen psikolojik bilgilerin eğitim alanında kullanılmasıyla bu alanda başarı yükselmiş, daha sağlıklı, daha yeni bir eğitim anlayışı gelişmiştir. Ayrıca Türkiye Eğitim Bilimleri Psikolojik Danışma ve Rehberlik ya da dengi bir bölümden diploma alanlar, eğitim fakültesi mezunu olarak resmi kurumlarda veya özel eğitim öğretim kurumlarında rehber öğretmen- psikolojik danışman olarak çalışmaktadır...
Art Terapi Çalışmaları Gençler İçin Özgüven Geliştirme Sanat ve Psikolojik etkileri Fotoğraf ve Sanat Terapi Akitivite Eğitimlerimiz Başlıyor... İyi iletişim ve stresle basetme eğitimi Uykusuzluk tanı tedavi kılavuz kitabı yayınlandı